Month: October 2019

รถยนต์เชิงพาณิชย์คืออะไร_

รถยนต์เชิงพาณิชย์คืออะไร? รถยนต์เชิงพาณิชย์ คือ รถยนต์ที่ใช้เพื่อดำเนินการทางการค้า ยกตัวอย่างเช่น การขนส่งสินค้า การขนส่งวัสดุ วัตถุดิบ และอื่น ๆ ที่ใช้ในการผลิต จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง เป็นรถยนต์ที่ใช้เพื่อการเช่าหรือใช้เพื่องานรับจ้างทั้งรับจ้างรับส่งผู้โดยสาร และรับจ้างอื่น ๆ